Bitcoin och inflation

Vad har Bitcoin och inflation gemensamt? Det är en fråga som blockchainbloggen har tagit sig an. Både Bitcoin och inflation är två svåra ämnen att förstå, men vi har gjort ett försök i alla fall. Blockchainbloggen har gått in på djupet för att försöka reda ut vad inflation är, varför den finns samt vad bitcoin har med inflation att göra. Häng med så börjar vi! Vänta! Innan vi börjar vill vi bara tipsa dig som redan känner att du har bra koll på inflation att hoppa direkt ned till sektionen ”vad har bitcoin för inflation?”.

Vad är inflation?

Mycket kort förklarat är inflation något som kommer från John Maynard Keynes teorier. Tanken är att om man inte har inflation, då vill människor i en ekonomi hålla på pengarna. Om alla vill hålla på pengarna och ingen vill spendera, då måste butiker sänka priset på sina varor så att folk vill spendera. Här skapas en negativ spiral där allting blir billigare och tillslut går ekonomin under. Har man däremot inflation (vilket är när en riksbank trycker nya pengar rakt in i ekonomi) minskar värdet på pengarna för de som bara ”sitter på pengarna”. Tanken i teorin är här att med inflation ska alla gå ut och spendera sina pengar istället för att sitta på dem och således får man ”fart på ekonomin” och skapar positiva spiraler. Här nedan ser vi ett exempel på inflation i praktiken. Priset på daimglass har gått upp med närmare 300% under de senaste 33 åren.

Daimglass och ”regel 72”

Det finns en regel som säger att om man tar talet 72 och delar det med den inflation som finns. Då får man fram hur många år det tar innan värdet på ens pengar har halverats. Med andra ord när inflationen uppgår till 100%. 72/6 = 12 så på ca 12 år kan vi bara köpa en halv daimstrut för 7 kr. Ytterliggare 12 år senare kan vi bara köpa 1/3 daim och så vidare.  Här nedan kan du se hur inflationen har varit i Sverige under de senaste årtionden. Som du ser var inflationen uppe på över 10% innan och vid 90talet. När man har en inflation på 10%… ja då blir 72/10 / 7,2 – det tar alltså 7,2 år innan du bara kan köpa en halv daimglass.

Här ser vi en lista över inflation per land i Europa

Och här en lista över inflation i världen

Och här har vi två grafer som visar genomsnittsinflationen i världen över de senaste årtiondena.

Sådär! Nu vet vi alla vad inflation är och hur det påverkar en individs plånbok och köpkraft.

Idén med Bitcoin startade som en reaktion mot inflation finansiella krascher

Här nedan ser vi en graf på skulder i USA som vuxit enormt under hela 1900 talet. En av de med störst skulder av alla är USA’s egen stat. Man har där en skuld på 21,3 trillioner dollar. Ja du hörde rätt. 21,3 trillioner dollar. Alltså 21 300 000 000 000 Dollar i skuld. Vem är man skyldig pengar? Till stor del Kina.

Du kanske minns finanskrisen 2008 som startade med Leman brothers enorma utlåning av bolån. Det ledde till en av modern historias största finansiella kriser. Det var mitt under denna brinnande kris som Bitcoin skapades. Den skapades av någon/några okända ingenjörer som hade tröttnat på ekonomer då de menade att de saknar omdöme och har bristande kompetens när det kommer till att sköta ekonomin.

Vad har bitcoin för inflation?

Hur ser bitcoins inflationstakt ut då? Jo, i bitcoin är tanken att det tillslut inte ska vara någon inflation. Från dess början och fram till år ca 2140 är tanken att man har en krympande inflation. Den inflation som skapas går direkt till såkallade miners (om du inte vet vad mining/miners är hittar du bra texter om det här på bloggen). Inflationen fungerar helt enkelt som en belöning till de som bidrar med datorkraft till nätverket. Här nedan följer en visualisering över hur inflationen för bitcoin kommer att de ut de närmsta 140 åren. Den skiljer sig helt och hållet från hur den inflation vi har idag ser ut. Inflationen går mot 0 och ”spelreglerna” är öppna för alla. Alla som vill veta kan idag snabbt och enkelt ta reda på hur inflationen hos bitcoin kommer att se ut. Detta är helt transaprent och ingen kan ändra på detta. Eller det är åtminstone mycket svårt att ändra på det. Som går att avläsa på bilden är inflationstakten på årsbasis nu 3,91%. Från och med år 2020 blir inflationen ca 1,5 – 1,9% per år och så vidare…

Boken The Bitcoin Standard

Boken The Bitcoin Standard handlar till största del om pengars historia. Boken går in på djupet om vad inflation är och har varit genom historien. Boken berör även ämnen inom ekonomisk historia och Keynesianism vars teorier sägs vara de som är grunden till de ekonomiska system vi har idag.

I boken får man även läsa om att den ekonomi vi har idag inte alls är gammal och egentligen en försvinnande liten del av vår totala ekonomiska historia har fungerat så som den gör idag. Vi har inte haft inflation på det viset vi har haft under 2000talet. Vi har heller aldrig haft sådana skulder som vi har utvecklat under åren 1900 till idag tidigare. Det skulle vara helt otänkbart för en familj under 1800talet att belåna sig flera årsinkomster för att köpa sig ett hus.

Boken går vidare in på att inflation är ett sätt för regeringar, stater, diktaturer etc att behålla makt och ordning över människorna i ett samhälle. Författaren menar vidare det i kombination med att ledare av länder (politiker) alltid har en kortsiktig agenda har gjort att vi utvecklat de skulder vi har idag. Rent krasst menar författaren att inflation är något som inte är gynnsamt utan som istället skapar mer ont än vad den tillför gott.

Författaren tar även upp att flertalet av de krig som förekom under åren 1900-2000 var helt eller delvis finansierade av nytryckta pengar (inflation) från diktaturer/härskare. Med andra ord: Är de krig som världen haft under senaste 100 åren en direkt följd av inflation? Hade det varit möjligt att finansiera dessa krig utan inflation? Författaren menar att det inte hade varit det.

Slutsats

I Sverige fungerar inflationen bra. Det finns en poäng med att ha inflation och det kan verkligen bli en negativ spiral i ekonomin utan inflation. Men till vilket pris? Idag finns det många länder som har hyperinflation. Venezuela Har det nu. Grekland hade det nyligen. Indien blev av med sina 500 och 1000 valörer över en kväll. Pengar trycks och pengar går upp i rök. Vem har rätt att göra så? Vad är den bästa lösningen? Det är många frågor med färre svar. Det återstår att se hur världen utvecklar sig och hur vår ekonomi ser ut om 10-20-30 år vet nog ingen. Men det är nog många som är överens om att stora förändringar drivet av växande skulder, hyperinflation och nya teknologiska lösningar är oundvikligt.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

New Bookmakers
Binance
Binance

Place 4 x $10 or more bets to receive $25 in free bets

Ocean Bet
Ocean Bet

Up To €40 In Free Bets - New European customers only

Spades Bet
Spades Bet

Bet £15 get £50 in free bets. Min Deposit: £5.

Monte Bet
Monte Bet

Monte Bet: Bet £5 & Get £45. Min Deposit: £5.

Diamond Bet
Diamond Bet

Claim a 100% deposit bonus up to $250 + free bets

New Casinos
5,0 rating
Place 4 x $10 or more bets to receive $25 in free bets
4,0 rating
Up To €40 In Free Bets - New European customers only
4,5 rating
Bet £15 get £50 in free bets. Min Deposit: £5.
4,3 rating
Monte Bet: Bet £5 & Get £45. Min Deposit: £5.
3,8 rating
Claim a 100% deposit bonus up to $250 + free bets
När du är med i mitt nyhetsutskick missar du aldrig något av mina blogginlägg samt nyhetsutskick