Web 3.0 – Framtidens internet

Under det senaste året har det cirkulerat en hel del snack kring Web 3.0. Inte minst har Blockchain-boomen, eller kanske snarare Bitcoin-boomen under 2017 varit en pådrivare till detta. Men vad handlar web 3.0 egentligen om? För att förstå det behöver vi titta tillbaka i historien lite för att förstå vad som har hänt hittils. Vad som händer nu. Och vad vi kan förvänta oss kommer att hända i framtiden.

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0

Att se tillbaka i tiden och tydligt dela in olika delar av internets utveckling i olika fack är svårt. Ofta är det så att det först efteråt är möjligt att sätta en etikett och gruppera en utvecklingsfas inom IT. När utvecklingen sker är vi för upptagna med att utveckla och driva genom de idéer som finns för tillfället.

Web 1.0

Vi minns detta internet som mycket långsamt. Vi kunde exempelvis inte vara på internet och ringa i telefonen samtidigt. När vi var på internet och telefonen ringde, ja då bröts uppkopplingen. Här använde vi tjänster som MSN Messenger, Altavista och DC++ med flera som kom i slutet av web1.0 eller början av web2.0. De flesta program vi använde oss av hade enbart fokuserat på funktionalitet. Därav var användargränssnitten mycket gråa och tråkiga. Att besöka en webbsida handlade mest om att läsa in / ta in information.

Web 2.0

Här fick vi snabbare internet som inte kopplades ned så fort någon ringde på telefonen. De webbsidor vi besökte hade börjat bli mer interaktiva. Här föddes fenomen och begrepp som Facebook, ’Sociala Medier’, Youtube, Wikipedia. Detta underlättade mycket för olika typer av personer att mötas online och dela kunskap och diskutera saker. Många träffade personer på nätet för första gången innan man träffades i verkliga livet. Globala spel, såkallade MMORPG, blev stora och människor i hela världen kunde interagera med varandra. Både genom spel och social medier men även andra forum.

 

Under åren 2000 till 2015 beräknar organisationen UN att antalet användare på internet ökat från ca 700 miljoner till 3,2 miljarder unika användare. De flesta av dessa användare har under den här perioden varit ”nybörjare”. Det har gjort att många har struntat i att tänka på säkerheten och istället prioriterat enkelhet. Det enorma antalet nya användare av internet har gjort att företag som Amazon och Facebook kunnat växa och bli enormt stora. Vad företag som dessa har gemensamt är att de använder användarnas data för att förbättra sina produkter och tjänster. Den typ av data som användes och används är exempelvis identiteter, klickvanor, sökhistorik, sökvanor, shoppinghistorik med mera. Med hjälp av denna data har storföretagen kunnat optimera sina plattformar och rikta reklam, produkter etc mot specifika individer.

Web 3.0 

Vid det här laget vet vi alla att web 2.0 blivit en enorm succé för många av de företag som nämndes i stycket ovan. Amazon växer i ett rasande tempo. Facebook har 2.2 miljarder användare. Cambridge Analytica-skandalen är ett faktum. Med mera, med mera.

Vad som skett under Web 2.0 och de företag vi nämnt är att makt och data centrerats till dessa. De kontrollerar i många fall användarnas digital identiteter, och har skapat ett sorts internt internet av det publika internetet. En tydlig trend i Web 3.0 är ett större fokus på användarens integritet och behov av privathet. En annan megatrend är vikten av transparens vilket handlar om att vi vill ha ett mer rättvist internet.

Ett startskott för Web 3.0 var Bitcoin med vars teknik senare kommit att beskrivas som Blockchain. Här fokuserar vi på digital anonymitet, transparens och att individen ska äga sin egen data – ingen annan. Den grundläggande idén är att decentralisera internet – d.v.s motsatsen mot att ha de gigantiska IT-jättar som har skapat privata nätverk som vi har idag. Istället ligger fokus på öppna, publika nätverk där varje individ äger sin egen identitet och digitala fotspår.

Blockchain – en möjliggörare

Blockchain är en möjliggörande teknik som gör att vi kan skapa system sm inte har en central enhet för kontroll. Det betyder att vi nu kan skapa system som inte har en mellanhand. I praktiken skulle detta innebära att företag som Apple, Google, Facebook, Amazon etc int ehar kontroll över användarnas egna privata data. Grundidén och möjligheten med tekniken är att ingen ska ha denna typ av kontroll. Vare sig regeringar eller företag. Varje individ ska äga sin egen data helt enkelt och ingen central enhet ska kunna kontrollera människors digitala identiteter.

Rätten att äga sin egen data är något som kommer växa under web 3.0. Kryptering av all data gör att om en användare vill vara anonym ska den kunna vara det. Bara om användaren vill ska dennes data få användas för marknadsföring etc. Ett exempel på detta är att storföretagen idag samlar enorma mängder information om oss. Det kan handla om allt från vad vi beställer för mat till hur mycket pengar vi spenderar till vilken utbildning vi har gått etc. Denna data gör att de kan sälja riktad reklam till marknadsförare som betalar miljarder varje år för data

Vi kan vänta oss enorma förbättringar vad gäller IT-Säkerhet, hacking och dataläckor. Skandaler som Cambridge Analytica är bara toppen av ett gigantisk isberg av brott mot både integritet och stora säkerhetsrisker i hanteringen av människors data. När man istället tar utvecklingen av webben vidare till 3.0 och även längre fram har vi fokus på att decentralisera och distrubuera den data användare generear. Vi får här inte längre det som kallas en ”central point of failure”, d.v.s för att krascha ett system/nätverk som Bitcoin behöver man släcka ned hela internet först. Det är också av denna anledning som IT-säkerhetsexperter har mycket att göra idag och är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden.

Den växande kostnaden för IT-säkerhetsarbete/läckor

Samverkan mellan olika datorsystem – det som kallas Interoperability på IT-språkinnebär att nätverks kommunikation med varandra förbättras. Exempelvis kommer det att utvecklas platform och operativsystemsoberoende applikationer. Där en användare inte behöver bli inlåst i Apples eller Googles operativsystem.

Publika blockchains

Publika blockchains kommer att växa och bli allt mer vanligt bland vanliga användare. Det finns en oerhörd styrka och kraft i att skapa system som vem som helst kan använda sig av oavsett bakgrund. Där du som individ kan vara anonym om du vill det. Där det inte finns ett företag bakom som kategoriserar in dig som användare i olika fack baserat på den data du genrerart. Det kan handla om kön, geografi, ålder, etc.

Det finns idag flera nya typer av tjänster som börjar växa fram. Däribland Brave Browser som vi tidigare skrivit om här på bloggen. Men på bilden nedan kan du se flera andra tjänster. Exempelvis har vi Steemit som är en sorts variant av Facebook men med en inbyggd kryptovaluta. Vi har decentraliserade lösningar för lagring av data. StorJ och IPFS är exemple på sådanna som erbjuder det som Google Drive och Dropbox gör. Operativsystem Essentia.one och EOS.IO istället för IOS och Android. Det finns idag mängder med system som växer fram med fokus på decentralisering, transaparens och äganderätt för individen. Här nedan på bilden ser du några av av dessa:

Web 2.0 > Web 3.0 ( Bilden är tagen från Matteo Gianpietro Zagos mediumlogg )

Vad är då essens av web 3.0?

Web 3.0 är och kommer att innebära nya plattformar med fokus på decentralisering, individens rätt och ägande till sin egen data, integritet, icke-monoplistiska lösningar. Där utvecklare har tagit individens grundläggande rättigheter på allvar och byggt nya lösningar som hjälper individen.

Den utveckling vi ser idag med GDPR i EU men inget liknande lagsystem i andra länder är skrämmande. Kina är kanske allra värst här där regeringen har direkt tillgång till alla individers digitala identitet och den data de generar. Blockchain går i motsatt riktning. Den gör att en regering inte kan kontrollera individerna i samhället på samma sätt längre. Detta kan också vara en förklaring till varför Kina har bannat kryptovalutor helt. Man har gått så långt att man bannat företag att hålla events om kryptovalutor. Det återstår därför en enormt spännande och viktig tid framöver av internets utveckling.

Web 3.0 innehåller också automation, AI etc, men det har jag valt att inte gå in så mycket på i det hör inlägget. Vi kan summera allt annat med att de nya teknikerna som också ingår i Web 3.0 gör att IT blir ännu mer kraftfullt. Därmed blir det ännu viktigare att vi skyddar individen och skapar system som tar hänsyn till individens integritet och data. Idag är blockchain den teknik som är en möjliggörare för att lyckas med det. Det återstår att se hur världen anammar blockchain.

Kryptovalutor som exempel

Om vi tittar på exemplet med kryptovalutor så är det i praktiken som att varje individ skulle gå runt med ett eget ”virtuellt” kassaskåp med en tillhörande egen unik virtuell nyckel. För att öppna kassaskåpet behöver man ha tillgång till nyckeln. Om någon annan kommer åt nyckeln så är det fritt fram att öppna kassaskåpet och ta pengarna som finns där. Detta lägger ett enormt ansvar på individen. Något många idag inte är beredda att ta eget ansvar för. Tänk nu att detta rör din egen data istället, eller egentligen vilken typ av information som helst som är av värde som tillhör dig. Den ska du kontrollera själv. Detta kommer förstås med både för och -nackdelar som du säkert förstått redan. Vi kan i framtiden av Web 3.0 tänka oss lösningar som ligger i gränslandet mellan decentraliserat och centraliserat.

Om du har några tankar som du vill dela med dig av går det bra att kontakta oss på Hello@blockchainbloggen.se eller skriva en kommentar här i kommentarsfältet.

Här nedan är en bok som går in mer i detalj på vad som händer i utvecklingen av digitaliseringen. Boken beskriver nutida fenomen inom den digitala världen och mängder med resonemang och analyser kring dessa. Den är verkligen intressant.

Boken Machine Platform Crowd

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

New Bookmakers
Binance
Binance

Place 4 x $10 or more bets to receive $25 in free bets

Ocean Bet
Ocean Bet

Up To €40 In Free Bets - New European customers only

Spades Bet
Spades Bet

Bet £15 get £50 in free bets. Min Deposit: £5.

Monte Bet
Monte Bet

Monte Bet: Bet £5 & Get £45. Min Deposit: £5.

Diamond Bet
Diamond Bet

Claim a 100% deposit bonus up to $250 + free bets

New Casinos
5,0 rating
Place 4 x $10 or more bets to receive $25 in free bets
4,0 rating
Up To €40 In Free Bets - New European customers only
4,5 rating
Bet £15 get £50 in free bets. Min Deposit: £5.
4,3 rating
Monte Bet: Bet £5 & Get £45. Min Deposit: £5.
3,8 rating
Claim a 100% deposit bonus up to $250 + free bets
När du är med i mitt nyhetsutskick missar du aldrig något av mina blogginlägg samt nyhetsutskick