Hem Monero

Monero

Bild på Monero LogoMonero Info

  • Nuvarande antal coins: 15,817,175 XMR
  • Max Antal coins: Obegränsat.
  • Mining Plan: 5 Monero per block. Fram till maj år 2022 kommer det att minas 18.132 miljoner XMR, därefter sker en konstant ökning om 0.3 XMR per minut. Detta gör att XMR skiljer sig från bitcoin då det alltid kommer skapas fler XMR.
  • Hash Algoritm: CryptoNight, men den kan ändras i framtiden.
  • ASIC/NON-asic Resistance: Det går ej att mina med ASICs
  • Hemsida: GetMonero.org

Vad är Monero?

Monero (XMR) är en digital/krypto-valuta som är skapad med öppen-källkod, vilket betyder att koden är öppen för alla att se. Valutan grundades i april 2014 och hette från början BitMonero, men bytte senare namn till Monero. Ordet ”Monero” betyder mynt på språket Esperanto. Likt Bitcoin har dess grundare, som gick under pseudonymet ” thankful_for_today” försvunnit från scenen och det är inte känt för allmänheten vem han eller hon är i verkligheten. Monero är en Fork från kryptovalutan som heter ByteCoin(BCN) som var en kryptovaluta som enbart fanns tillgänglig på ”The dark web”.

Vad är syftet?

XMR har unika privacy-egenskaper jämfört med andra coins. Det är idag en av få coins som anses vara helt anonym av många experter. Med det menas att man kan göra transaktioner helt och hållet utan att avslöja sin identitet. Är det något man önskar sig kan man fråga sig? Det man vill skapa är samma egenskaper som kontanter har idag. Dvs att en person anonymt kan betala en annan person med pengar.

Vad talar för XMR?

Syftet med XMR är dess stora styrka. Syftet går, som vi varit inne på, ut på att erbjuda anonyma transaktioner. Detta är något som många kommer att önska sig i framtiden. Självklart kommer det att locka till sig kriminella men även andra som vill vara anonyma.

Vad talar emot XMR?

Monero har en bakgrund från Bytecoin som i sig har en bakgrund för att användas på Darknet. Varför har den det kan man fråga sig? Jo därför att Monero är, som vi varit inne på, totalt anonym. Detta är en önskvärd egenskap av många. Det gör samtidigt att XMR kan få det svårt att nå en acceptans i samhället. Det är med andra ord något som talar emot XMR i längden.