Vad är bitcoins underliggande värde?

Vad är bitcoins underliggande värde? Du är med högsta sannolikhet inte ensam om att någon gång ha undrat vad bitcoin egentligen är värt. Det leder till frågan om vad som backar bitcoins värde? Vad är det som bestämmer dess underliggande värde? Det är svårt för många att förstå; Men det finns ingen enskild person, enhet eller något företag som backar värdet i Bitcoins Nätverk. Men det betyder inte att det inte finns något värde. Istället betyder det att det finns ett bakomliggande värde som världen aldrig tidigare har skådat.

Är Bitcoin pengar?

Ett av de vanligaste missförstånden när det kommer till Bitcoin är att den inte är backad av någonting. Det är helt enkelt en feltolkning. För att man bättre ska kunna förstå det underliggande värdet hos Bitcoin måste man först förstå vad underliggande värde är för något. Den närmast liknande tillgången vi kan använda som exempel är guld.

Guld har hållet ett stigande underliggande värde på grund av några anledningar, bland dessa finns:

Mänskligt intresse. Sedan urminnes tider har guld används som en valuta på grund av dess attraktiva förekomst och unika förmåga att kunna smältas när den hettas upp.

Arbete. Guldgrävning har krävt oerhörda mängder arbetskraft. Detta beror på att guld är mycket svårt att framställa och går bara att göra genom att leta och gräva.

Begränsad mängd. Eftersom det bara finns en begränsad mängd guld på jorden betyder det också att värdet på guld ökar eftersom det är så sällsynt.

Bitcoins underliggande värde är baserat på strukuren i den underliggande konsensusalgoritmen proof-of-work

Tid

Bitcoins blockchaindata tar en bestämd tid att kompilera. Det betyder att nya block av transaktioner minas var 10:e minut.

Arbete

Datorer måste genomföra ett visst antal kalkyleringar innan bitcointransaktioner kan genomgöras.

Energi

Bitcoinnätverket kräver en stor mängd energy för att genomföra de kalkyleringar som behövs för att genomföra transaktioner.

Begränsad mängd

För varje år som går skapas färre och färre bitcoins. Närmare bestämt kommer det aldrig att finnas fler än 21 miljoner bitcoins i omlopp vilket betyder att bitcoin är en begränsad resurs.

Mänskligt intresse

Datorer på bitcoins nätverk skulle inte existera om det inte var för att människor hade ett intresse att mina bitcoin. Eftersom människor har detta intresse och har skapat datorer enbart för att mina så finns det ett stort intresse från människor vilket driver på värdet av bitcoins.

När man jämför en fysisk tillgång/resurs, likt guld, med en digital tillgång likt bitcoin, så är det anmärkningsvärt hur många lilkheter det faktiskt finns. Om en person äger guld, vet den att värdet på guld stiger och sjunker, men i det längre perspektivet, låt säga 50 år, har värdet ökat kraftigt. Om man förstår detta, förstår man också att att Bitcoin är i en uppåtgående trend sedan den kom till.

Du kan inte ta på en bitcoin fysiskt, men den är uppbackad av många faktorer som också backar upp gulds värde. Det underliggande värdet kommer att fortsätta att växa på grund av just detta.

Bitcoin vs Guld

Hur skiljer sig bitcoin och guld då? Det finns flera saker som gör att de ändå skiljer sig en del.

Mining. Att mina bitcoin kräver ingen mänsklig arbetskraft. Det skiljer sig från guld som kräver ofantliga mängder mänsklig arbetskraft.

Känd begränsning. Olikt guld där man inte vet exakt hur mycket guld som finns i världen, vet man exakt hur många bitcoins som finns för tillfället och som maximalt kommer att finnas någonsin.

Digitalt vs fysiskt. Detta är den mest uppenbara skillnaden. Guld är ett fysiskt objekt medan bitcoin inte är det. Många tror att detta är en nackdel för bitcoin, men så är inte nödvändigtvis fallet. Generellt sett är fysiska objekt enklare att stjäla och hitta jämfört med digitala objekt. Både Guld och Bitcoin har deras egna underliggande värde, men de områden där de skiljer sig från varandra är oerhört viktiga att förstå. Guld har accepterats som en värdefull tillgång/metal i tusentals år, medan så är inte fallet för bitcoin. Den digitala tillgången har ett antal positiva egenskaper som skiljer sig åt från ädla metaller.

Bitcoins mjukvara fungerar är öppet för vem som helst oberoende av vem du är, var du kommer ifrån, hur mycket pengar du har, eller vilken hudfärg du har. Den är trustless, vilket innebär att vi inte behöver lita på någon tredjepart som upprätthåller dess funktioner. Den är censorship-resistant, vilket betyder att den inte tar hänsyn till vem som använder systemet. Bitcoin är öppet för alla och ingen kan tystas genom att uteslutas från att använda bitcoin. Den fungerar som ett värdeförflyttar system på en global skala.

Några av Bitcoins mest unika egenskaper innehåller:

Hållbar – så länge internet finns finns bitcoin.
Portabel – Den går att flytta från A till B.
Fungible – en bitcoin har ingen ägare, den kan förlyttas och byta ägare
Delningsbar – en bitcoin går att dela i 8 nollor. D.v.s. 0.000000001 btc vilket kallas ”en satoshi”.
Är bitcoin pengar?

Bitcoin är inte pengar. Åtminstone inte enligt traditionell synvinkel. Pengar som vi vet det och som vi kallar ”fiat”, eller ”valuta som är uppbackad av regering”. Istället för att jämföra bitcoin med fiat, så är det bättre att se den som något nytt, en digital tillgång.

Hur skiljer sig regeringsbackade pengar från bitcoin?

Centralisering. Fiat är oftast skapad av en regering vilket också betyder att den är kontrollerad av en regering.

Ingen sällsynthet. Olikt bitcoin, kan fiat-pengar fortsätta att skapas (tryckas) i oändliga mängder. Eftersom fiat inte är sällsynt eller finns i begränsad mängd blir den aldrig lika värdefull som bitcoin eller guld som har en begränsad mängd.

Fiat har inget underliggande värde. Eftersom en regering kan trycka nya fiat, saknar den underliggande värde.

Ger makt åt centralbanker. Centralbanker finns till för att stimulera och påverka ekonomin. Detta gör dem genom att påverka mängden fiat som finns, bankers kredit, styrräntor och likviditeten.

Den har en oförutsägbar inflationskurva. Eftersom fiat kontrolleras av en regering och banker, är dess inflationskurva helt och hållet oförutsägbar. Bitcoin å andra sidan har en mycket förutsägbar inflationskurva som är lika för alla på ett transparent och decentraliserat sätt.

Okej, säger du – Varför skulle jag använda bitcoin, allting fungerar ju bra för mig?

Det stämmer. Jag håller helt med dig. Allting fungerar nästan perfekt, eller nja, inte riktigt, faktiskt långt ifrån perfekt, men det fungerar verkligen good enough. I vår del av världen. Sverige. Norge. Norden. Europa. USA. Västvärlden. Men för övriga delar i världen fungerar det inte lika bra. Här är det viktigt att tänka på att uppemot 52% av jordens befolkning inte ens har internet. Ännu fler har inte tillgång till ett fungerande bank och finanssystem. Ja, det stämmer. Tänk på det du precis läste en gång till. Allt det du tar för givet finns inte för majoriteten av jordens befolkning.

Vad Bitcoin kan göra för dessa människor är snudd på så stort att det är svårt att förstå.

Exempelvis Bitcoin i sydamerika

Som vi redan varit inne på är Bitcoin, olikt fiat, ett system för överföring av värde som inte har någon inflation till följd av ökad mängd bitcoins. Detta skiljer sig åt från regeringskontrollerade pengar som kan öka i antal när som helst. Bitcoin består av ett bestämt och begränsat antal. Det gör inte fiat. Eftersom vi i västvärlden i stora drag inte haft problem med inflation är det svårt för oss att se det negativa med inflation. Det fungerar ju för oss. Men så ser det alltså inte ut i världen i stort. I sydamerikanska länder, exempelvis Argentina, används bitcoin för vid utbyte av varor och tjänster varje dag. Detta beror på två anledningar:

Extrem inflation. Den argentinska Peson har varit utsatt för extrem inflation. Detta gör att befolkningen inte litar på regeringen i Argentina. Detta har gjort att färre än hälften av Argentinas invånare använder kreditkort och banker idag.

Turism. Landets ekonomi är beroende av turism, men att acceptera utländsk valuta är ofta förbjudet. Vissa företag har istället börjat använda sig av bitcoin för att acceptera transaktioner från turister.

Ett annat exempel på sydamerikanska länder är Venezuela. Landet har haft hyperinflation till följd av dåligt styre i regeringen. Under 2018 är läget så illa att det verkar sluta med en inflationsprocent på 13.000% vilket får vem som helst att höja på ögonbrynen. Detta beror som sagt på dåligt styre från landets ledare. Att mina bitcoin i venezuela har varit ett sätt att behålla värdet på sina egna tillgångar eftersom deras egna valuta är fullkomligt värdelös idag.

Sammanfattning

En värdefull digital tillgång. Bitcoin är inte alls som traditionella pengar, fiat. Inte heller är det som guld. Detta gör att det kan vara svårt att förstå och ta in vad bitcoin egentligen är för något. Bitcoin har underliggande värde på grund av sin sällsynthet, arbetsbördan det tar att framställa den, samt mänskliga intresset i att använda den. Olikt fiat, är Bitcoin immunt mot inflation vilket gör den värdefull runt om i hela världen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Exchanges
eToro
eToro

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Binance
Binance

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Bitstamp
Bitstamp

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Trijo
Trijo

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

KuCoin
KuCoin

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Nya Exchanges
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,5 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
Prenumerera
När du är med i mitt nyhetsutskick missar du aldrig något av mina blogginlägg samt nyhetsutskick
Blockchainbloggen
© Copyright 2020 Blockchainbloggen.
Designed by Space-Themes.com.