Bitcoins användningsområden

Bitcoin och kryptovalutors användningsområden har under 2017 kommit att bli ett hett debattämne i media och ett vanligt samtalsämne mellan kollegor på lunchrasten på jobbet. Åsikterna varierar beroende på vem man frågar.

En del lyfter fram svagheterna, hindren och varför bitcoin inte skulle kunna fungera eller varför den inte är värd något. På andra sidan i debatten tycker man att bitcoin och kryptovalutor är här för att stanna vad än kritikern säger. Det blir lätt en svart-vit diskussion mellan två parter som tycker helt olika. I det här blogginlägget har vi skrivit ned några av bitcoins möjliga användningsområden.

Snabba transaktioner världen över var du än är till vem som helst när som helst.

Bild på jorden och bitcoin

Med bitcoin möjliggörs snabba transaktioner av både små och stora belopp. Dessa transaktioner är inte beroende av banker utan fungerar helt tack vare hur bitcoins system är konstruerat.

En person kan när som helst, var den än är i världen, så länge den har internetuppkoppling skicka bitcoins till vem som helst som befinner sig var som helst och det inom loppet av 10 minuter. Systemets funktion, dvs överföringar av ettor och nollor(pengar) är förprogrammerat och fungerar helt och hållet utan mänsklig arbetskraft.

Detta kan vi jämföra med hur banker idag genomför transaktioner. Det kan ta mellan en halv dag till ett helt dygn att bara föra över pengar från en bank till en annan i Sverige idag. Det kan tar flera dagar upp till någon vecka att genomföra utlandstransaktioner. Men även banker är idag intresserade av att implementera liknande tekniker för att förbättra sina processer

Vill man idag ut pengar snabbt från en bank till en annan går det att genomföra en sådan typ av uttag men det kostar en del och det tar då ca 15 minuter innan man har pengarna överförda till den andra banken. Men detta är inget som fungerar hos alla banker utan främst hos de banker som verkar i mer utvecklade ekonomier som har fungerande finansiella system.

Streaming av pengar

Okej, Vad är streaming av pengar tänker kanske du nu? Det är egentligen som det låter. Precis som vi idag kan streama film och musik finns det många som menar att vi i framtiden kommer kunna streama bitcoins(eller andra kryptovalutor). Det pågår fullt med projekt som bygger såkallade ”layer-2-soloutions” ovan på bitcoins blockkedja.

Detta för att det behövs för att möjliggöra extremt många ögonblickstransaktioner så att man ska kunna köpa exempelvis kaffe och andra vardagstransaktioner med bitcoin. Ett av de största och hittills mest framgångsrika projekten är ”Lightning Network”. Med Lightning ska man kunna få sin lön betald per minut eller betala per artikel till en kostnad nära 0.

Elizabeth Stark är CEO och utvecklare för Lightning Lab som jobbar med projektet berättar i videon nedan mer om vad Lightning Network är för något och vad hon tror om framtiden.

Säkrare transaktioner

Bitcoin safetyTransaktioner som genomförs på bitcoins blockkedja innebär en väsentlig förbättring av säkerhet jämfört med dagens transaktionssystem där banker, kreditkortsföretag och människor agerar mellanhänder. Många kanske inte tror att det är så. Man kanske har läst om alla hackerattacker och folk som blivit av med bitcoins. Det man behöver förstå då är att det är inte bitcoin som hackats, utan det är någon mellanhand som förvarat bitcoin som hackats. Det är en väsentlig skillnad. En mellanhand kan vara någon som skapat exempelvis en plånboksapp eller en handelsplats. Banker och finansiella institut följer idag denna utveckling noga och undersöker hur de kan använda sig av blockkedjetekniken för att göra transaktioner säkrare.

Bitcoin i sig är mycket säkert eftersom dess system inte har någon central punkt, inte går att hacka och aldrig ligger nere. Det fungerar utan människor som mellanhänder vilket även innebär att mänskliga fel elimineras.

Eliminerar växlingsavgifter och valutakurspåverkan

Dyrt & Billigt skylt

När man genomför en transaktion från en bank till en bank i ett annat land tar banken ut en växlingsavgift. Denna typ av avgift kallas för ”spread”. Det är i många fall (även om det på senare tid har börjat bli bättre med transparensen) inte alls transparent och tydligt att man betalar denna avgift. Ofta syns den inte, utan man får helt enkelt bara en lägre kurs än den rådande kursen i den andra valutan. Om du inte riktigt förstår hur ”spread” fungerar så kommer här ett exempel:

Går du in på exemeplvis Forex Bank idag och ber att få köpa amerikanska dollar för 50.000 kronor så får du $5880,62(givet dagens kurs) men om du skulle växla med någon privatperson som ger dig dollar och du ger kronor tillbaka. Då växlar ni utan ”spread” och då får du istället $6350,86. 6530,86 – 5880,62 = $650,24. Det kostar idag alltså $650,24 vilket motsvarar 5119,49 SEK att köpa dollar för 50.000 kronor. Tänk vi ttterliggare ett steg och tänker när det handlar om större summor. Om vi exempelvis vill köpa till dollar som för motsvarande 1 miljon kronor. Det finns då ingen gräns för hur mycket denna ”spread” får bli, vilket kan innebära mycket höga kostnader för den som ofta behöver växla pengar.

Ser vi en framtid med Bitcoin som världsvaluta, ja då slipper vi alla dessa onödiga växlingsavgifter(spreadar) och vi människor som genomför transaktionerna kan behålla pengarna själva istället för att de går till bankerna. Likadant för företag som är verksamma på flera olika valutamarknader skulle det innebära lägre kostnader om vi hade en global valuta.

Företagens orosmoln

Företag slipper även tänka på den huvudbry det idag är att verka i olika valutakurser. Många globala världsföretag som är verksamma över hela världen har idag hela avdelningar som sitter och förvaltar pengar. De jobbar och utvärderar vilka risker det finns att förvara pengarna i olika valutor och var man ska förvara dem för att inte utsätta företaget för för mycket valutarisk. Med en global världsvaluta som Bitcoin skulle kunna bli slipper företagen detta problem.

Motverkar finansiell exkludering & fattigdom

Karta över världens fattigaste

För oss i västvärlden har bitcoin mest fungerat som en rolig och för en del en mycket lönsam spekulation. Vi behöver inte riktigt bitcoin eftersom vi redan har väl fungerande pengasystem. Även om det tar lite tid att göra utlandstransaktioner har vi här i Sverige ”Swish” och motsvarande ”Vips” finns i Norge. Dessa typer av tjänster gör att vi kan göra små och snabba transaktioner ändå.

Men var bitcoin verkligen

kan göra skillnad för världen är i de länder som inte har ett så bra och välutvecklade finansiella system som vi har. Idag är över 2 miljarder (27% av jordens befolkning) människor helt utan bankkonton och ytterligare 2 miljarder människor har mycket begränsade typer av bankkonton.

I många fall är det så att dessa 4 miljarder människor har för lite pengar för att de på något sätt skulle kunna vara lönsamt för bankerna att inkludera dem i de globala finansiella systemen. Vi pratar här om 54% av jordens befolkning som står helt eller delvis utanför de finansiella systemen.

Det är för dessa människor och länder som bitcoin(eller någon annan kryptovaluta) kan spela en enormt stor roll. Så länge man har en internetuppkoppling och någon typ av telefon eller dator så blir man sin egen bank. Man får genom bitcoin ett eget bankkonto utan någon bank. Det kostar ingenting och man kan direkt börja skicka bitcoins till och från sin egen mobiltelefon.

Detta skulle i sin tur kunna möjliggöra för dessa människor att exempelvis ta lån när de exempelvis ska starta företag eller göra något annat som kräver pengar. Peer 2 Peer-låneapplikationer är en het trend inom kryptovalutor som många projekt bygger på för att förverkliga i framtiden.

Bitcoin kan helt enkelt skapa ett globalt finansiellt system som är till för alla och inte bara den lyckligt lottade eliten av människor som bor i västvärlden och andra delar av världen som har fungerande finansiella system.

Motverkar korruption och hyperinflation

Zimbabwe hyperinflation

Bitcoins värde styrs inte av någon central enhet. Värdet styrs av alla som använder systemet tillsammans. Många av världens fattigaste länder styrs tyvärr av korrupta regeringar idag. Ser vi till ett exempel i närtid har Venezuelas valuta fått utstå hyperinflation. Detta tack vare att det korrupta styret har tryckt nya pengar som gjort att valutan förlorat 96% av sitt värde. Det finns genom historien flera liknande exemplen och här kan bitcoin omöjliggöra för en regering att göra så. Om ett lands invånare börjar använda sig av bitcoin istället kan man helt enkelt motverka hyperinflation.

Använder man blockchain, som är en av de bakomliggande teknikerna bakom bitcoin till andra användningsområden kan man även motverka korruption. Exempelvis genom att lägga ett identitets- och röstningssystem på en blockkedja skulle kraftigt försvåra möjligheterna för en regering att bli korrupt.

Flyttar makt och kontroll från bank till individ

Flytta på makten

Bitcoin vill flytta makten från banken/riksbanken till individen. Banker har idag mycket stor makt och möjlighet att påverka människor då de ”äger” alla våra pengar. Med bitcoin behövs inte banken som mellanhand på samma sätt längre. Man kan här tänka sig att banken i framtiden är en mjukvara. Mjukvarans uppgift blir att spegla av det värde som finns på en blockkedja, tex bitcoin. Då får vi något som kallas ”Bank as a Service”. I detta potentiella fall kommer varje individ att hålla sina egna pengar/bitcoins.

Nu kan man också fråga sig om det är bra att flytta makten från banken till individen. Många är idag oense i den debatten. När man flyttar makten till individen kommer en följd bli att det blir svårare att spåra och kontrollera pengar. Det blir inte lika lätt för länder att kontrollera och driva in skatt. Det kan också öppna upp möjligheter för finansiering av kriminell verksamhet och terror vilket såklart inte alls är önskvärt.

Kritik mot energiförburkning

Det finns idag mycket kritik mot bland annat bitcoins energiförbrukning. Många menar där att det är ett enormt slöseri med energi. Medan andra menar att det bara är tillfälligt problem som kommer att lösas. Vad tror du? Ser du några fler användningsområden än de som lyfts fram i det här inlägget? Eller har du några tankar kring vilken problem och svårigheter som kan uppstå med Bitcoin? Skriv gärna en kommentar i så fall.

Detta var några av bitcoins användningsområden mestadels ur en positiv synvinkel. Svårigheter- och problem som kan tänkas komma uppstå med bitcoin kommer vi att skriva om i ett annat inlägg.

Om du har feedback, synpunkter, idéer eller förslag på förbättring får du gärna kontakta lämna en kommentar i kommentarsfältet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Exchanges
eToro
eToro

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Binance
Binance

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Bitstamp
Bitstamp

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Trijo
Trijo

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

KuCoin
KuCoin

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Nya Exchanges
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,5 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
Prenumerera
När du är med i mitt nyhetsutskick missar du aldrig något av mina blogginlägg samt nyhetsutskick
Blockchainbloggen
© Copyright 2020 Blockchainbloggen.
Designed by Space-Themes.com.