Så här gör du för att deklarera din kryptohandel

Så här deklarerar du Krypto!

Deklarationstider börjar närma sig och allt fler ställa sig frågande inför hur man egentligen gör för att deklarera vinster från kryptohandel. På sociala medier har frågan dykt upp allt mer frekvent och skatteverkets kommunikation förvirrat mer än den hjälpt till. Tyvärr cirkulerar det  därför många felaktigheter kring deklaration och beskattning. Detta har lett till att jag börjat undersöka frågan och en mer detaljerad sammanställning kommer i framtiden. Det kan observeras att skatteverket nyligen uppdaterade sitt ställningstagande om virtuella valutor. Uppdateringen innebär ingen praktisk förändring då det är exakt samma system som innan. Man har enbart förtydligat situationen vilket såklart är bra.

Ett annat resultat av dessa oklarheter är att alla möjliga typer av mer ideologiska åsikter har tagit över debattrummet. Att diskutera exempelvis hur stor skattesatsen bör vara. Hur staten bör fördela våra skattemedel eller om man ens ska ha en gemensam välfärd. Sådant tycker jag är okej men det får göras i ett separat forum.

För tillfället har vi en gemensam välfärd som alla använder och då är det rimligt att göra rätt för sig. Vi får helt enkelt utgå från dagens förutsättningar. Målet med detta inlägg är att hålla det så konkret och objektivt som möjligt.

Ett fundament i vårt demokratiska samhälle 

är att vi har många rättigheter i utbyte mot vissa skyldighet vilket är viktigt att ha i åtanke. En av dem är deklarationsskyldigheten vilket gör att man riskerar straff om man inte deklarerar och sedan blir påkommen. Här är det viktigt att komma ihåg att meningen med blockkedjan normalt inte är anonymitet med ett fåtal undantag. Detta kan bli ett problem i framtiden om man undviker att deklarera. Dessutom ligger bevisbördan på dig som privatperson vilket innebär att skatteverket i princip enbart behöver han en misstanke för att kräva underlag på alla dina transaktioner vilket du då måste tillhandahålla för att undvika bestraffning.

Det enklaste sättet att förklara 

grunden till den nuvarande skattesituationen är att skatteverket har identifierat virtuella valutor som en ny tillgångsklass och klämt in dem i existerande (gamla) strukturer. Man har alltså inte gjort något aktivt val kring krypto vilket jag kan tycka är rätt gjort. Om vi skulle tänka oss att skatteverket aktivt skulle bestämma hur krypto skulle deklareras och beskattas skulle det inte vara självklart att det blivit bättre än det vi ser nu. Vi vet alla att kunskapsnivån kring tekniken är mycket låg i samhället i stort vilket avspeglas även på skatteverket. Det kommer krävas kunskap och förståelse för blockkedjan som teknik och krypto överlag för att kunna utforma ett passande skattesystem. Det kommer troligtvis dröja ett tag tills dess och det är upp till alla inom krypto att påskynda denna utveckling.

Vilken tillgång klassar skatteverket kryptovalutor som?

Skatteverket har alltså valt att klassa virtuella valutor som en tillgång. Detta gör att de likställs med andra tillgångar som råvaror och ädelmetaller och hanteras likandat i skattesynpunkt. Då krypto ses som en tillgång ska de alltså kapitalvinstbeskattas vilket innebär att varje avyttring ska deklareras. Man ska alltså i deklarationen redovisa alla försäljningar/växlingar man gjort under föregående inkomstår. Sedan kan man generellt kvitta förluster mot vinster man gjort under året.

Till sist betalar man 30% skatt på mellanskillnaden mellan vinster och kvittningsbara förluster. I praktiken utför man detta genom att fylla i inköpskostnad och försäljningsvärde för sina avyttringar i skatteverkts K4-blankett. Avyttringar är något som vanligen missförstås och definieras enligt citat: ”Med avyttring menas försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.” Detta gör att man i praktiken måste deklarera både försäljningar av krypto till “vanlig” valuta, växlingar mellan olika kryptovalutor samt om du köper exempelvis kaffe eller en bil för krypto.

Den vanligaste missuppfattningen

är att man skulle beskatta vinsten man får mellan “fiat in och fiat ut”. Det stämmer alltså INTE i dagens läge eftersom det inte finns något administrativt system att deklarera på det sättet. Om man gör det på detta sätt kommer man antagligen få problem för eller senare. Att många missförstår beror såklart på att det blir väldigt många deklarationsskyldiga avyttringar då man växlar runt mellan olika coins och tokens i kryptorymden.

Jag kan förstå att många tycker det känns ologiskt men kom då ihåg att systemet är väletablerat sen tidigare för många typer av tillgångar. Det är inte optimalt för en digital tillgång men för exemplevis gultackor eller oljefat är det inte lika enkla att växla fram och tillbaka vilket också är grunden till det existerande skattesystemet. Dessutom är det logiskt att en växling från bitcoin till ether är en försäljning av bitcoin i utbyte mot ether och att det är vid avyttringar man beskattar eventuell vinst.

Framtidsutsikter

I framtiden kommer krypto förhoppningsvis växt ännu mer från dagens ändå mycket diskreta nivå. Då kommer vi säkert också se att det läggs större resurser på ett skattesystem mer anpassat för krypto. Många kikar på systemet man använder för valutor men problemet där är att en valuta måste definitionsmässigt vara utgiven av en centralbank. Jag svårt att se att man skulle likställa krypto med fiat även om jag tror att krypto kommer bli mer och mer legitimt. Det troliga scenariot isåfall skulle vara att inte klassa virtuella valutor som en tillgång utan bygga ett skräddarsytt system som kan påminna om det för valutor.

I praktiken

I praktiken skulle det då vara så att man kapitalvinstbeskattar spekulativ handel med krypto liknande det nuvarande systemet men att man att ”eget bruk” blir skattebefriat. Detta innebär att man skulle kunna köpa sin kaffe med krypto utan att det räknas som en avyttring vilket skulle underlätta enormt från nuläget. Möjligvis så skulle man kunna skapa någon typ av ISK-liknande lösning för krypto motsvarande den som finns för värdepapper.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är vårt tips till dig som investerare oavsett om du förstår hur krypto deklareras till 100% eller ej är att spara alla dina transaktioner. Varje gång du gör en växling eller försäljning av krypto bör du notera vilken börs du gjort transaktionen på. Vilket datum den skedde. Antal sålda och erhållna coins och dess kurser samt även omräknade värden i SEK. På detta sätt är du helgarderad då du har den informationen som krävs för att deklarera dina affärer i framtiden. På så sätt kan du undvika mycket problem och extra straffskatter. 

Kommentera gärna och ge feedback så vi kan utveckla den kommande deklarationsguiden och såklart övrigt innehåll i bloggen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Exchanges
eToro
eToro

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Binance
Binance

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Bitstamp
Bitstamp

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Trijo
Trijo

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

KuCoin
KuCoin

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Nya Exchanges
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,5 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
Prenumerera
När du är med i mitt nyhetsutskick missar du aldrig något av mina blogginlägg samt nyhetsutskick
Blockchainbloggen
© Copyright 2020 Blockchainbloggen.
Designed by Space-Themes.com.