Open Banking på Blockchain

Open Banking på blockchain, hur går det ihop? Ja både Open Banking och Blockchain är två riktigt heta ämnen inom det som idag kallas för ”Fintech”. Fintech är fenomen som vuxit sig allt större under de senaste tio åren och består nya innovativa finansiella tjänster. Dessa tjänster hamnar i gränslandet mellan ekonomi, finans och teknologi. För att bilda sig en uppfattning om vad Fintech är i praktiken kan du tänka på alla de nya appar som exempelvis Swish eller Norska Vipps. Open Banking är ett något diffust och luddigt begrepp som uppstått för att förklara den framtida situation inom bank, finans och digitala tjänster som växer för varje år som går. Blockchain är en teknik som vuxit sedan starten med bitcoin och kan enkelt förklaras som en mjukvara som möjliggör digital tillit mellan två parter utan någon mellanhand.

Open Banking

Är ett begrepp som nog betyder lite olika för olika människor. Det beror helt enkelt på vem man frågar och hur pass insatt, införstått den personen är i omvärlden, teknikutvecklingen och dagens situation inom bank och finans både globalt och lokalt. Men för att svara på frågan Vad är Open Banking? Så kan vi säga att det handlar om att en konsument inte längre ska vara ”inlåst” hos sin bank. En konsument, alltså du och jag, ska om hen vill, enkelt och smidigt kunna byta bank. Det handlar också om att förenkla och förbättra möjligheten för tredjepartsbolag att ta del av den data som banken sitter på. Detta gäller framförallt konto och betalningshistorik men även att tredjepartsbolag ska kunna initiera betalningar.

Exempelvis om ett startup har startat en cool tjänst med häftig användarupplevelse och den har licens från finansinspektionen kommer den att kunna (på användarens begäran) genomföra en betalning av någon produkt eller tjänst. Det blir med andra ord så att appen/tjänsten kan bli det gränssnitt som slutanvändaren använder sig av och sköter sina bankärenden genom. Bankärenden som exempelvis kolla saldo, betala räkningar, köpa något i butik eller i digitala världen så som spel etc.

PSD2

Open Banking drivs på av flera regelverk från EU. Bland dessa regelverk är det PSD2 eller som det heter på svenska ”Det andra betalningsdirektivet” som fungerar som en ”Spark i baken” på banker att öppna upp sig och möjliggöra för nya innovativa företag att kunna konkurrera på rimliga villkor med de redan etablerade bankerna. Det är förstås fritt fram för bankerna själva att också skapa innovativa lösningar. Vad PSD2 gör är att det öppnar upp för flera aktörer att ha en ”rimlig chans” att konkurrera inom innovation och ny teknik på den finansiella marknaden av tjänster till konsumenter.

PSD2 innebär i praktiken att en bank måste ha öppna API:er för kontobalans, betalningshistorik och betalningar. Det innebär att en användare enkelt kan se en samlad vy över sin finansiella situation oberoende av hur många banker hen har. Det innebär också att slutanvändaren enkelt ska kunna flytta pengar och sin egen data mellan olika finansiella tjänster. Open banking kan även beskrivas handla vad som i andra sammanhang skulle beskrivas som Öppna API:er. Syftet med både PSD2 och Open Banking är i slutändan att förbättra användarupplevelsen och tillgången till bra digitala tjänster för konsumenten samt att sänka barriären mot andra mindre företag som byggts upp av bankerna under många år för att dessa ska kunna konkurrera på rimliga villkor. 

I slutändan innebär Open Banking förhoppningsvis en klar förbättring för oss konsumenter. Samtidigt innebär det en stor utmaning för dagens banker. Dessa kommer behöva hitta nya roller i den ”Digitala-Open-Banking-världen” som idag växer fram i ett rasande tempo.

Blockchain

Är en teknologi som möjliggöra digitala original. Det betyder att precis som du i verkliga livet kan ha ett unikt ting av något slag. Exempelvis en tavla som du kan bevisa är äkta. Blockchain gör att du kan bevisa att tex en PDF-fil är äkta och inte har kopierats. Detta innebär enorma möjligheter och just nu utreder alla världens smarta människor möjligheterna med detta. Detta är förstås extremt intressant för banker och finansiella institut. Det eftersom just digital originalitet är en fundamental grundfunktion för att kunna skapa transparenta, elektroniska och digitala pengasystem. Dvs pengar utan fysisk uppbackning.

Inom finansvärlden är blockchain en teknik som skulle kunna ersätta en centralbanks roll. Om vi tar exemplet med Bitcoin så har man skapat ett system vars tanke är att fungera som en världsvaluta. Tanken med denna valuta är att det inte ska gå att trycka fler bitcoins. Samtidigt ska alla ha en transparent insyn i allas transaktioner och hur många bitcoin det totalt finns. Ursprungstanken är också att det ska vara ett anonymt system. Ett digitalt pengasystem med egenskaperna av kontanter. Det är samtidigt mycket transparent och lika enkelt för alla att se hur många bitcoins som finns. Det finns också en förutbestämd inflationstakt som vart fjärde år sänks och går mot noll år 2140.

Open Banking på Blockchain

Vad PSD2, Open Banking och Blockchain har gemensamt är att alla tre har syftet att förbättra för individen. De gör detta på olika sätt, men gemensamt verkar de för att förenkla, förbättra och ge mer makt åt individen.

PSD2: Regelverk från EU som tvingar banker att dela med sig av data så att mindre företag kan konkurrera med banker. Det gör också att det är enklare för individen (bankens kund) att byta bank eller använda andra tjänster utan att känna sig inlåst i sin egen bank.

Open Banking: En digital ekonomi av digitala tjänster mellan olika finansiella aktörer där den som har bäst tjänst och användaruppevelse/nytta lär bli den stora vinnaren. Open banking kan ses som en massa olika finansiella tjänster och system där makten ligger hos individen att välja vilken/vilka tjänster hen vill använda. Open Banking innebär för banker både ett enorm hot och en enorm möjlighet på samma gång.

Blockchain: En teknik som har egenskapen agera mellanhand utan mänsklig inblandning. Tekniken gör så att ett system agerar mellanhand istället för att en människa gör det. Det fungerar inte i alla sammanhang, men där det fungerar har det potentialen att vara EXTREMT DISRUPTIVT. Tekniken gör att vi människor kan få tillit från ett system istället för en människa när vi genomför transaktioner/affärer med andra människor.

Kommer Open Banking förändra världen?

Jag som skriver blockchainbloggen tror att Open Banking i längden kommer att förändra världen. Vi ser idag globala bolag som AirBnB, Uber, Spotify med helt nya affärsmodeller. Det växer samtidigt fram nya digitala tjänster inom bank och finans. Det finns både centraliserade tjänster som Coinbase, Bakkt, Circle, Square med flera och decentraliserade system som Bitcoin, Ethereum, Dash, XRP, Komodo, EOs etc. När vi för samman det unika och nya som blockchain för med sig och sätter ihop det med dagens banker och finansiella institut, ja då har vi en helt ny typ av marknad med helt nya spelregler och förutsättningar. Min tro är att det kommer att växa fram riktigt bra centraliserade tjänster som byggs ovanpå en decentraliserad (blockchain) IT-arkitektur. Där mycket makt och kontroll läggs ut på individen själv.

Ett intressant uttalande var Klaranas medgrundare Sebastian Siemiatkowski som kommenterade blockchain så här:Sebastian har förstås en poäng i detta då blockchain har några år kvar innan den verkligen kan börja förenkla även för mammor, pappor, farmor och farfar. Men än så länge är det bara ”upp till bevis”. Och om vi får en framtid där Blockchain och Open Banking flyter samman återstår att se.

Vill du förstå mer om Open banking och Blockchain rekommenderar jag dig att läsa den här boken. Boken är skriven av Andrew McAfeee och Erik Brynjolfsson och handlar om machine learning / artificiell intelligence, Platform (Blockchain) och Crowd (hela världens befolkning som målgrupp)

Boken Machine Platform Crowd

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Exchanges
eToro
eToro

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Binance
Binance

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Bitstamp
Bitstamp

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Trijo
Trijo

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

KuCoin
KuCoin

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Nya Exchanges
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,5 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
Prenumerera
När du är med i mitt nyhetsutskick missar du aldrig något av mina blogginlägg samt nyhetsutskick
Blockchainbloggen
© Copyright 2020 Blockchainbloggen.
Designed by Space-Themes.com.