Vad är en ICO?

ICO står för Initial Coin Offering och är finansieringsmekanism som utvecklarteam använder för att samla in pengar för att finansiera sina projekt. Det kan exempelvis vara så att ett team vill bygga en dapp och för att göra det behöver dem pengar och då vänder de sig till allmänheten och gör en crowdsale/crowdfunding och får på så sätt in pengar.

De som investerar i en ICO får tokens i utbyte mot sina Ether eller Bitcoins. Dessa tokens kommer har i sig ett värde inom kontexten av den applikation som man investerat i. Det fungerar ungefär som när ett företag gör en IPO (Initial public offering) vilket det kallas när ett företag gör det möjligt för allmänheten att handla med deras aktier på någon börs. En investerare investerar då pengar, tex USD eller SEK, och i utbyte får investeraren aktie i företaget.

ICO:er är ett nytt fenomen som på mycket kort tid har kommit att bli ett riktigt hett samtalsämne inom blockchain och cryptoämnen. Här nedan kan vi se en graf över ICO:ers utveckling under 2017. Lägg märke till hur mycket pengar som har investerats i alla ICO:er uppe i vänstra hörnet.

ICO:er är ett otroligt effektivt och spännande sätt att samla in pengar på. Det gör det möjligt för vem som helst att investera i projekt från början, något som enbart väldigt rika människor haft tidigare. Ofta behöver man dessutom ha någon kontakta som känner någon som känner någon som kan hjälpa en med att investera tidigt i projekt. Det är med andra ord långt ifrån vem som helst som får möjligheten att investera i en projekt/företag enligt de traditionella tillvägagångssätten. När ett företag sedan gör en IPO har de riktigt rika investera redan tjänat otroligt mycket innan alla får möjlighet att investera på lika villkor. Detta förändrar ICO:er och gör det möjligt att alla får investera på lika villkor från början. Det är dessutom ett mycket effektivt och snabbt sätt att samla in kapital till ett projekt.

Men det finns också nackdelar med ICO:er. Eftersom det är ett så nytt fenomen finns det få lagar som relegerar insamlingen av pengar så att det går rätt till och skyddar investeraren från att bli lurad. Idag (2017-12-19) är det relativt enkelt att samla in enormt mycket pengar på kort tid men det finns få regler/lagar som säkerställer att pengarna används till rätt ändamål. Men det finns många som också menar att ICO:er är ett nytt innovativt sätt att samla in pengar till projekt som fungerar mycket bättre än det omständiga och tröga system som en IPO ofta omfattas av. Ethereum har dessutom utvecklat sina smarta kontrakt med en standard som heter ERC20 vilken bestämmer en viss standard som behöver efterföljas i ICO:er.

Man kan nu fråga sig om det är lagtligt att samla in pengar genom ICO:er? Det är mycket oklart i dagsläget eftersom det är så nytt och inga regleringar har etablerats ännu. ICO:er befinner sig i en gråzon där man kan ställa argument både för och emot. Men faktum är att det är en en ny sorts finansiell tillgång som saknar regleringar.

Nya Exchanges
eToro
eToro

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Binance
Binance

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Bitstamp
Bitstamp

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Trijo
Trijo

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

KuCoin
KuCoin

Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor

Nya Exchanges
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,5 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,3 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
4,8 rating
Snabb sign up. Låga avgifter. Många kryptovalutor
Prenumerera
När du är med i mitt nyhetsutskick missar du aldrig något av mina blogginlägg samt nyhetsutskick
Blockchainbloggen
© Copyright 2020 Blockchainbloggen.
Designed by Space-Themes.com.